School voor Creatieve Filosofie

Opgericht door Saskia van der Werff-Filosoof

Downloads

Creativiteit floreert in de aanwezigheid van mensen die filosofische ideeën creëren, herkennen, omarmen, bekritiseren en gezamenlijk verder brengen. De School voor Creatieve Filosofie draagt daar aan bij door ervaringen en ideeën uit haar praktijk met je te delen. Ter inspiratie, ter lering én ter vervolmaking.  Wat tref je hier zoal aan:

WegWijzers>> zijn filosofische oefeningen waarmee je met een creatieve vaardigheid of methode aan de slag gaat. Praktisch op weg gaan!

Denkwijzers >> zijn filosofische ideeën uit Oosterse, Afrikaanse en Westerse bronnen die je op creatieve wijze aan het denken zetten. Verhalenderwijs inspiratie opdoen!

LeesWijzers>> ondersteunen je in het filosofisch lezen én bespreken van een (filosofie)boek. Het plaatst een tekst in een onverwacht nieuw daglicht. Elk boek vraagt om zijn eigen manier van lezen. Laat het denken, lezen en spreken zinvol samenkomen!

Praktijkwijzers>> zijn praktijk-ervaringen uit de School voor Creatieve Filosofie. Ze geven je een idee hoe je het creatieve filosoferen zelf zou kunnen gaan oppakken. Lerenderwijs meebewegen!

Filosofische Ideeën?

Waar komen filosofische ideeën vandaan? Vaak weten we dat zelf niet eens. Het lijkt alsof een filosofische idee het antwoord is op een onuitgesproken vraag. Je bent je er niet bewust van dat je al tijden met een vraag rondliep. Het idee is dan de uitkomst van het sudderen van zo’n onbeantwoorde vraag, waar je al een tijdje mee rondloopt. Als het inderdaad zo werkt, dan is de uitkomst, het filosofische idee, het resultaat van een intensief, volhardend én creatief denkproces. En mocht je zo’n geniale inval hebben, dan dient zich het volgende aan: Hoe kan je dat idee aan anderen duidelijk maken? Want is het niet zo dat creativiteit floreert in de aanwezigheid van anderen, die filosofische ideeën herkennen, omarmen, bekritiseren en gezamenlijk verder brengen?

Aantal bezoeken

  • 76.012 bezoeken

Translate this site

%d bloggers liken dit: