School voor Creatieve Filosofie

Saskia van der Werff-Filosoof Email:creaschoolnl@gmail.com

Samen kijken naar kunst

Wat gebeurt er als je samen naar kunst kijkt? Samen kijken naar kunst is een creatief-filosofische aanpak, waarmee mensen op een andere manier over een bepaald thema kunnen gaan nadenken. … Lees verder

17 maart 2018 · Een reactie plaatsen

Grenzen aan de grap

Tijdens cursus ‘Filosoferen met een lach’ geef ik cursisten verschillende oefeningen om over de grenzen van de grap na te denken. Soms kom je in aanraking met een grap, waarom … Lees verder

7 februari 2018 · Een reactie plaatsen

Start en eind hetzelfde, maar dan net anders

Hoe kom je tot iets nieuws? Dat kan op verschillende manieren. Het verhaal van Ruud (niet zijn echte naam) is exemplarisch voor hoe het nieuwe tot stand komt. Een prachtig, … Lees verder

6 april 2017 · Een reactie plaatsen

Spelenderwijs filosoferen, Publicatie in Filosofie&Praktijk

Wilt u dit artikel als PDF ontvangen; stuur u mij dan een email berichtje. U kunt van dit artikel gebruik maken onder verwijzing naar Werff, S. van der (2016) ‘Spelenderwijs filosoferen’ … Lees verder

1 december 2016 · Een reactie plaatsen

Publieke dialoog

De roep om democratische vernieuwing is aan de orde van de dag. Andere verhoudingen tussen politiek en burger vragen om een andere houding van zowel politiek als burger. Het vraagt … Lees verder

1 mei 2016 · Een reactie plaatsen

Integriteit: van kwetsbaar naar weerbaar?

Tijdens een opdracht voor een overheidsinstelling over integriteit viel mij het begrippenpaar Kwetsbaar en Weerbaar op.  Ik trof het in steeds meer beleidsstukken, handreikingen en gedragscodes aan. De relatie met integriteit is in die … Lees verder

15 maart 2016 · Een reactie plaatsen

Omgekeerde wereld: de politiek luistert en de burger spreekt

Is het mogelijk om de rollen tussen burger en politiek zodanig om te draaien dat de burger spreekt en de politiek zwijgt? Tijdens de Socratische Landdag

9 december 2015 · Een reactie plaatsen

Publieke bezinning; een filosofieboek

In 2013 maakte ik deel uit van de Studiegroep ‘Publieke dialoog’ die door Erik Boers van het Nieuwe Trivium in het leven was geroepen. Met een twintigtal mensen bogen we … Lees verder

27 augustus 2015 · Een reactie plaatsen

Dialoog in het wereldmensentheater

We spelen vele rollen in ons leven; soms voor de lol maar meestal levensechte. De rol van professional, van ouder, van politicus, van geliefde, van burger. Wie ben je als … Lees verder

19 mei 2015 · Een reactie plaatsen

Denk, vraag, spreek, schrijf, heb lief

Ik kijk op 1 januari uit het raam en de wereld ziet er nog precies hetzelfde uit als gisteren. En toch is er iets veranderd. Ik leef nu in een … Lees verder

10 januari 2015 · 2 reacties

Durf te twijfelen

Ik zag dit grafiekje bij een artikel van Rob Wijnberg onder de titel ‘Ode aan de twijfelaars’. Laat dit nu net op het moment komen dat ik met dit thema … Lees verder

2 december 2014 · Een reactie plaatsen

De waardevolle nutteloosheid van filosoferen

Enige tijd geleden, tijdens een netwerk-event, wisselde ik visitekaartjes uit met een ‘Sales manager’. Hij keek naar mijn kaartje, fronste wat en vroeg: “Filosoof?!?!?, wat heb ik daar nu aan?”.

24 november 2014 · Een reactie plaatsen

Mythe van zelfredzaamheid

Beelden zeggen soms meer dan woorden. Alhoewel ik dit beeld weergeef in woorden, roept het volgens mij toch een krachtig plaatje op.

20 november 2014 · Een reactie plaatsen

Keerzijde van een gedragscode

Soms lees je iets en denkt ‘Goh, wat gaat er in het hoofd om van de persoon die dit opschrijft’. Ik las deze tekst: “Bij bestuurders bij wie het normatieve … Lees verder

19 november 2014 · Een reactie plaatsen

Stille woorden

Ik houd van de stilte. Als ik het druk heb verlang ik naar de stilte van mijn eigen kantoor, om te schrijven, om te denken, om stil te staan bij … Lees verder

18 november 2014 · Een reactie plaatsen

Ondernemend niet-doen?

Het is vandaag 1 mei, dag van de arbeid. Op deze dag, precies 10 jaar geleden, ben ik voor mezelf gaan arbeiden. Ik had op 1 mei 2004 nog geen … Lees verder

1 mei 2014 · Een reactie plaatsen

Stakeholder engagement

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet mogelijk zonder het betrekken van stakeholders. De vraag is hoe je je stakeholders betrekt. Volgens de richtlijnen van de ISO 26000 doe je dit middels … Lees verder

20 maart 2014 · Een reactie plaatsen

Integer?

Een medewerker van Rijkswaterstaat gebruikt de auto van de zaak om wat klusjes bij zijn dochter te doen. Tijdens werktijd. Is dit integer? Makkelijke zat, die man zit fout. Daarom … Lees verder

6 december 2013 · Een reactie plaatsen

‘Een lastig gesprek’; Behoorlijk bestuur

Op 11 september heeft de commissie ‘Behoorlijk bestuur” haar rapport uitgebracht.  De titel ‘Lastig gesprek’ verwijst naar het belang van tegenspraak en zelfkritiek. Deze lastige gesprekken vinden veel te weinig … Lees verder

13 september 2013 · Een reactie plaatsen

Blind vertrouwen

Na de uitzending van de documentaire “The girl who refused to die” ontstond er in Denemarken veel ophef over orgaandonatie. In de documentaire is te zien dat Carina, een 19-jarig … Lees verder

24 augustus 2013 · Een reactie plaatsen

Goed bestuur; een kritisch maatje?

Er is in de afgelopen decennia veel gesproken en geschreven over management, leidinggeven en/of het besturen van organisaties. Vele theorieën en modellen zijn ontwikkeld om ons te helpen bij het … Lees verder

31 mei 2013 · Een reactie plaatsen

Inspiratiebron: Escher

Ik maak veel en graag gebruik van de beelden en citaten van Escher, een Nederlandse kunstenaar. Mijn logo is gebaseerd op de driehoek van Penrose, een vorm die Escher veelvuldig … Lees verder

24 mei 2013 · Een reactie plaatsen

De weg

Taoïsme en Zen-boeddhisme gebruiken beiden het begrip Tao, wat een lastig te vertalen begrip is. Het begrip tao geeft aanleiding tot paradoxale verhalen in beide filosofieën.  Bij het Taoïsme is tao datgene waarover gesproken moet worden omdat er … Lees verder

21 mei 2013 · Een reactie plaatsen

Over de dialoog

De dialoog is een gespreksvorm, waarin de gesprekspartners op zoek gaan naar gemeenschappelijkheid. Het is een vorm van samen denken en reflecteren over mogelijke gedeelde overtuigingen en dragende principes.  De … Lees verder

19 april 2013 · Een reactie plaatsen

Beweging in oordelen

Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Helaas worden social media, de openbare ruimte, politieagenten en andere ambtsdragers regelmatig overspoeld door allerlei meningen, geuit in krachttermen. Dit roept vragen op … Lees verder

28 januari 2013 · Een reactie plaatsen

Tussen zwart en wit vele tinten grijs

Een beetje integer bestaat niet, Ien Dales In de jaren negentig plaatste minister Ien Dales met deze uitspraak integriteit hoog op de bestuurlijke agenda. De laatste tijd ligt het thema … Lees verder

14 januari 2013 · Een reactie plaatsen

Verwondering: Houding van niet-weten

Hoe leg je uit wat onbegrijpbaar is? Met fascinatie kijk ik naar het College van Robbert Dijkgraaf op de DWDD en verwonder me.  Ik verwonder me over het kleine, dat kleiner … Lees verder

30 november 2012 · Een reactie plaatsen

De spagaat van de Sociale werkvoorziening

De stijgende werkeloosheid is geen goed nieuws voor de sociale werkvoorziening. Als het in goede tijden al niet lukt om de mensen uit deze kwetsbare groep aan het werk te … Lees verder

28 november 2012 · Een reactie plaatsen

Besturen op afstand: niet doen

Het klinkt zo gemakkelijk. Nadat het contract is getekend, hoeft het bestuur alleen nog maar op hoofdlijnen te sturen en de opdrachtnemer voert het beleid uit. Vaak genoemde voordelen zijn … Lees verder

26 november 2012 · Een reactie plaatsen

Dialectica: de kunst van het goede spreken

In het Socratische Café voeren we een goed gesprek. Maar wat is een goed gesprek? Is dat wanneer iedereen gezellig met elkaar zit te kletsen? Of als we lekker een … Lees verder

24 oktober 2012 · Een reactie plaatsen

Mijlpaal

Een  diploma in ontvangst mogen nemen is altijd een mijlpaal. Een mijlpaal is een gewichtige gebeurtenis, waarmee een tijdperk wordt afgesloten. Dat is zeker met dit diploma het geval. Maar … Lees verder

21 september 2012 · 2 reacties

Retorica: de kunst van het overtuigend spreken

Een kletspraatje houden of een zinnig gesprek voeren. Het vraagt beide om bepaalde vaardigheden. In de Griekse oudheid noemde men de vaardigheden voor een zinnig gesprek de ‘vrije kunsten’. De … Lees verder

20 september 2012 · Een reactie plaatsen

Banaliteit van gezond verstand

Gedragscodes dragen in onvoldoende mate bij aan ethisch gedrag van bedrijven. Hoe komt dat? En kan het ook anders? Deze vragen en meer komen uitgebreid aan bod. Ontvangen gratis E-book?

12 september 2012 · Een reactie plaatsen

Bizar, I Tjing

Hoe groot is de kans dat je 2x achter elkaar uit 64 mogelijkheden dezelfde uitkomst krijgt? Heel klein, en toch is me dat vandaag overkomen. Ik raadpleegde het Chineese wijsheden … Lees verder

29 augustus 2012 · 1 reactie

Mythe van Theuth

Vol trots stapt de Egyptenaar Theuth naar zijn koning en presenteert hem zijn uitvinding. Hij roemt zijn vinding als nieuw tovermiddel voor geheugen en wijsheid. Koning Thamos denkt hier heel … Lees verder

23 augustus 2012 · 4 reacties

Praktische kennis

Wat delen we eigenlijk als we onze kennis delen? Wij kunnen dit het beste illustreren aan de hand van Aristoteles’ onderscheid tussen wetenschappelijke kennis, oftewel episteme, en praktisch kennis, oftewel phronesis. Wetenschappelijk kennis is … Lees verder

8 augustus 2012 · Een reactie plaatsen

Vragenderwijs?

“Het probleem van het antwoord is de vraag” – Gerrit Komrij Waar heb jij problemen mee? Met de vragen die op je afkomen of met de antwoorden? Of eerder met … Lees verder

22 juli 2012 · Een reactie plaatsen

Parabel de Olifant

Op de Ljachovski-eilanden is het skelet van een mammoet gevonden. In dat skelet is ook bloed aangetroffen. Met dat bloed komt de stap tot het opnieuw tot leven wekken van … Lees verder

20 juni 2012 · Een reactie plaatsen

De toetsende derde man

‘En wie toetst er nou eigenlijk de toetser?’ We zijn er goed in om steeds maar weer een nieuwe toetser aan te wijzen die de voorgaande toetser toetst. Want stel … Lees verder

7 juni 2012 · Een reactie plaatsen

Elevator Pitch

Daar sta je dan, in een druk bezocht netwerkevent. Je raakt in gesprek met onbekenden, en al snel komt de vraag: ‘Wat doe je?”. Je wisselt visitekaartjes uit en je … Lees verder

18 april 2012 · Een reactie plaatsen

De held van vandaag?

Striphelden in overvloed, maar wie is nu eigenlijk de held van vandaag? Dat deze vraag filosofisch van aard is, lijkt onverwacht maar is het niet. Ik zal dit duidelijk maken … Lees verder

15 oktober 2011 · Een reactie plaatsen

Publiekelijk filosoferen?

Filosofen staan niet echt bekend om hun scherpe en snelle tong. Je zou eerder kunnen stellen dat de filosoof bedachtzaam is, niet snel oordeelt en vooral veel twijfelt. Deze vaardigheden … Lees verder

9 oktober 2011 · 2 reacties

The end justifies the means, but what justifies the end?

Reflection on Sternberg: stakeholder concept a teleopathy  /Is de kritiek op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) terecht? Ontvangen gratis E-book?

6 oktober 2010 · Een reactie plaatsen

Vloeibaar Eigendom

Het is vandaag Wereldwaterdag. Op deze dag is er aandacht voor het tekort aan schoon drinkwater in grote delen van de wereld. In dit artikel ga ik in op de … Lees verder

22 maart 2010 · Een reactie plaatsen

Het begrip politiek

Politiek is in. Maar betekent het eigenlijk? Dat verschillende filosofen er verschillende betekenissen aan verbinden, blijkt uit dit artikel. Ik behandel de posities van Aristoteles, Hobbes, Rousseau, Schmidt en Arendt. … Lees verder

7 januari 2010 · Een reactie plaatsen

Duistere kant van het licht

De roep om het vergroten van transparantie is hoog. Niet alleen politici maar ook organisaties worden min of meer verplicht transparant te zijn. Dit staat in scherp contrast dat organisaties … Lees verder

26 juni 2009 · Een reactie plaatsen

Ja graag, duurzame energie uit mijn achtertuin

‘Not in my backyard’ is een veel gebruikte uitdrukking. Mensen willen wel graag duurzame energie, maar niet die windmolen in hun achtertuin. In dit artikel gaan Irma van ’t Hek … Lees verder

26 juni 2009 · Een reactie plaatsen

Spirituele organisaties

Effecten, zoals ongebreidelde zucht naar macht en rijkdom, ontbrekend gevoel voor rechtvaardigheid en het uitblijven van een oplossing voor de huidige mondiale crisis, komen door het verlies van het spirituele karakter … Lees verder

2 juni 2009 · Een reactie plaatsen

Einde van ethiek en globalisering

Het streven van multinationals de publieke ruimte te beperken en het verlangen van mensen zich in een publieke ruimte als unieke persoonlijkheid te onthullen, levert een behoorlijk spanningsveld op. Het … Lees verder

16 december 2008 · Een reactie plaatsen

Oefening baart kunst; over de spagaat in de sociale werkvoorziening

De spagaat is een metafoor voor de worsteling tussen de economische en maatschappelijke doelstellingen van de sociale werkvoorziening. Waarop richten de SW-bedrijven zich? Op economische belangen of maatschappelijke belangen? Ontvangen … Lees verder

24 september 2005 · Een reactie plaatsen

Over Saskia van der Werff


Filosoof Docent Schrijver

Volg School voor Creatieve Filosofie

Aantal bezoeken

  • 49,623 bezoeken
Advertenties

Publicaties

Filosofie&Praktijk Filosofisch Spel

Bewerker/Vertaler Afrikaanse filosofie

Mede redacteur en -auteur

Translate this site

Nieuwsbrief

Klik op het logo om u voor onze nieuwsberichten op te geven.