School voor Creatieve Filosofie

Saskia van der Werff-Filosoof Email:creaschoolnl@gmail.com

Creativiteit is één van de belangrijkste menselijke vermogens van de toekomst. Als student de School voor Creatieve Filosofie creëer je samen met je mede-studenten nieuwe ideeën om het onbekende, onuitsprekelijke, ondenkbare, onontdekte vorm te geven. Je ontdekt nieuwe inzichten over creativiteit en bekwaamt je in het creatieve filosoferen.

Waar kan je dan aan denken?

  • het beoefenen van creatief-filosofische werkvormen;
  • het filosoferen buiten gebaande paden;
  • nieuwe samenhangen kunnen zien;
  • diepgaande ontmoetingen met anderen;
  • en aannemen van een onderzoekende houding.

Activiteiten van de School voor Creatieve Filosofie zijn erop gericht het creatief filosoferen te bevorderen, door het via lezingen onder de aandacht te brengen en in cursussen en gespreksbegeleiding aan zijn praktische betekenis vorm te geven. Het creatief filosoferen vindt zijn oorsprong in Westerse, Afrikaanse en Oosterse wijsheidstradities met spel, kunst en andere creatief-filosofische methodieken>>.

 

Translate this site

Aantal bezoeken

  • 64.064 bezoeken