School voor Creatieve Filosofie

Saskia van der Werff-Filosoof Contact:werff.saskia@gmail.com

Bij de School voor Creatieve Filosofie creëer je met elkaar nieuwe ideeën om het onontdekte, onbekende vorm te geven. Je bekwaamt je in het creatieve filosoferen. Activiteiten van de School voor Creatieve Filosofie zijn erop gericht het creatief filosoferen te bevorderen, door het via lezingen onder de aandacht te brengen, in cursussen en met gespreksbegeleiding in praktijk te brengen.

Saskia van der Werff, oprichter van de School voor Creatieve filosofie, begeleidt mensen in het je eigen maken van creatief-filosofische vaardigheden.  In haar diepgaand speelse aanpak put zij uit Oosterse, Afrikaanse en Westerse filosofische bronnen. Ze is gespecialiseerd in methodes als filosofisch spel, socratisch gesprek, transculturele dialoog en andere creatief-filosofische methodieken>>. Haar stijl kenmerkt zich door een kritisch inlevingsvermogen en enthousiaste bedachtzaamheid.

Waarom zou je je bekwamen in creatief-filosofische vaardigheden ?

  • herkennen van op de achtergrond bewegende inzichten;
  • overdragen van ervaringswijsheid;
  • voorbij gebaande paden gaan;
  • nieuwe samenhangen kunnen zien;
  • diepgaande ontmoetingen met anderen;
  • en aannemen van een kritisch-onderzoekende houding.

Aantal bezoeken

  • 74.969 bezoeken

Translate this site