School voor Creatieve Filosofie

Saskia van der Werff-Filosoof Email:creaschoolnl@gmail.com

Creativiteit is één van de belangrijkste menselijke vermogens van de toekomst. Als student bij de School voor Creatieve Filosofie creëer je samen met je mede-studenten nieuwe ideeën om het onbekende, onuitsprekelijke, ondenkbare, onontdekte vorm te geven. Je ontdekt nieuwe inzichten over creativiteit en bekwaamt je in het creatieve filosoferen.

Saskia van der Werff, oprichter van de School voor Creatieve filosofie, begeleidt professionals in het vinden van hun creatief-filosofische stem.  In haar diepgaand speelse aanpak put zij uit Oosterse, Afrikaanse en Westerse wijsgerige bronnen. Ze is gespecialiseerd in methodes als filosofisch spel, socratische dialoog en moreel beraad. Haar stijl kenmerkt zich door een kritisch inlevingsvermogen en enthousiaste bedachtzaamheid.

Waarom zou je je creatief-filosofische stem hoorbaar maken?

  • herkennen van op de achtergrond zwevende inzichten;
  • overdragen van ervaringswijsheid;
  • voorbij gebaande paden gaan;
  • nieuwe samenhangen kunnen zien;
  • diepgaande ontmoetingen met anderen;
  • en aannemen van een kritisch-onderzoekende houding.

Activiteiten van de School voor Creatieve Filosofie zijn erop gericht het creatief filosoferen te bevorderen, door het via lezingen onder de aandacht te brengen en in cursussen en gespreksbegeleiding aan zijn praktische betekenis vorm te geven. Het creatief filosoferen vindt zijn oorsprong in Oosterse, Westerse, en Afrikaanse wijsheidstradities met spel, kunst en andere creatief-filosofische methodieken>>.

 

Translate this site

Aantal bezoeken

  • 65.706 bezoeken