School voor Creatieve Filosofie

Opgericht door Saskia van der Werff-Filosoof

De ontmoetingen bij de School voor Creatieve Filosofie ondersteunen je in het creëren van een filosofisch levenspad. Dit doe je met elkaar: samen kom je tot nieuwe ideeën die je kunnen inspireren op je levensweg. Ontdek hoe filosofen uit de hele wereld -Oosters-Afrikaans-Westers- je met raad en daad terzijde staan. Neem deel aan een cursus, lees een publicatie, volg een lezing. De activiteiten van School voor Creatieve Filosofie zijn erop gericht het creatief filosoferen in praktijk te brengen.

Saskia van der Werff, oprichter van de School voor Creatieve filosofie, begeleidt je in het beoefenen van creatief-filosofische vaardigheden:

  • herkennen van op de achtergrond bewegende inzichten;
  • omvormen vastgelopen kwesties naar vloeibaar en vluchtig;
  • overdragen van ervaringswijsheid;
  • voorbij gebaande paden gaan;
  • nieuwe samenhangen kunnen zien;
  • diepgaande ontmoetingen met anderen;
  • potenties van het leven vreugdevol in de praktijk brengen;
  • en aannemen van een kritisch-onderzoekende houding.

Aantal bezoeken

  • 76.012 bezoeken

Translate this site